logo
INTRO CONTACT PRESIDENT FACTS ECONOMY TOURISM PHOTOS CULTURE HISTORY LINKS
vlag Guinee


Dutch Version English Version

HOME
INTRO
CONTACT
TIMES
NEWS
PRESIDENT
FACT-FILE
COUNTRY
PEOPLE
Fula/Peuhl -
Mandingo -
Sousou -
ECONOMY
CULTURE
TOURISM
HISTORY
PHOTOS
LINKS
E-MAIL

Nederlands Consulaat in Conakry
Nederlandse Ambassade in Dakar


Fula - Foula - Peulh - Fulani


Fula dorp Fula meisje Fula mannen Fula kudde


Van origine zijn de Fulani (Pheul- Fula of Fulbe) Moslim herders en hebben zich door de eeuwen heen met hun kudden over geheel West-Afrika verspreid van het Tjaad meer in het oosten en tot de Atlantische Oceaan in het westen. Ze zijn verwant aan de Wolof in Senegal en de Toucouleur in Mauritanië. De Fouta Djalon is de bakermat van de Fula. Tegenwoordig leven de Fulani voornamelijk in Nigeria, Mali, Guinee, Kameroen, Senegal, en Niger. Ze spreken Fula of Peul en de gebruikelijke welkomstgroet is n’djarama (goeie dag) en tanalaton (alles goed?). Volgens hun overlevering zijn zij afkomstig uit het zuiden van Egypte en het noorden van Soedan wat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor de lichte huidskleur van sommigen onder hen. Ook wordt gesuggereerd dat de Fula van orgine een verloren Joodse stam is. Een groot deel van de Fula heeft zich gevestigd als boer en ambachtsman en is opgegaan in de kleurrijke bevolking van West-Afrika. “Stadsfula’s” zijn overtuigd Moslims en hebben veelal goede opleidingen genoten waardoor zij belangrijke posten bekleden in alle lagen van de samenleving. Door huwelijken met andere stammen en groeperingen hebben de Stadsfoula vaak een lichtere kleur en de herders onderscheiden zich door sterk negroïde trekken. Zij trekken in nomadische groepen en maken tijdelijke kampementen van draagbare hutten. Een deel van de zuivelopbrengst wordt gewoonlijk geruild op markten tegen graan; het vee wordt zelden gedood voor vlees. De Fula kennen een gelijkheidsbeginsel wat hen sterk onderscheidt van andere Moslim volkeren. Plattelands Fula’s en de nomadische herders hebben in hun partnerkeuze duidelijke voorkeur voor huwelijken binnen de eigen familie (neef en nicht) en de meeste mannen hebben meerdere vrouwen.


The Fulbes (singular Pullo) also known as Fulanis (in English), Peuls or Peuhls (in French), Fulfuldes, Futankes etc... The Fulbes are part of a large ethnic group of the Fulanis that are scattered through 18 countries in Africa. Their origin is still a mystery. The language they speak is called Pular (also known as Halpular). The Fulbes are mostly from the central region of Foutah Jalon although now like all other ethnics groups they are everywhere. In the 1955 census the Fulbes were 30% of the Guinean population.
Home | Copyright ©2000-2009 onwards: WT/africa-afrika.org | Legal Notices

Webmaster