logo IAPAC
IAPAC
Public Affairs
political relations consultancy
Your Topdown
Connection
IAPAC

Dutch Version English Version

PAGES

Start
IAPAC
Missie
Netwerk
Service
Visie
Waarden
Contact
E-mail


PROJECTS

Luchthaven
Water


ONZE SERVICE


Elementen voor public affairs beleid
Het inhoud geven aan public affairs advies en beleid kent vier stadia:

  1. Waarneming, studie en analyse
  2. Overleg en afstemming
  3. Beleidsbepaling en inhoud
  4. Uitvoering en lobby


1. Waarneming, studie en analyse

Actuele informatie vormt de basis van onze dienstverlening. Daarom onderzoeken wij dagelijks een groot aantal bronnen zoals dag- en opiniebladen, internationale, nationale en Europese Webstekken, Kamerstukken, berichten van departementen, Europese (Commissie en Parlement) publicaties, NAVO berichten.

Wij maken een inschatting in hoeverre deze voor u van belang kunnen zijn. Een en ander geeft ons de kans bewegingen te onderkennen kennen en deze aan u te melden. Onze berichtgeving en verdere informatie kan op verschillende manieren onder uw aandacht worden gebracht:

  • Door een dagelijkse informatiemoment waarin actualiteiten en ontwikkelingen beknopt worden weergegeven.
  • Via een periodieke nieuwsbrief of zaakoverzicht, waarin informatie per onderwerp overzichtelijk wordt aangeboden.
  • De actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen worden aangegeven en op uw verzoek aangevuld met een breed of gedetailleerd beleidsadvies.


2. Overleg en Afstemming

IAPAC analyseert alle informatie die voor u relevant geacht wordt en beziet en formuleert dat voor u in een breed maatschappelijk en politiek kader.

De analyse en het overleg leiden vervolgens tot een advies aan u over te ondernemen stappen.


3. Beleidsbepaling en inhoud

Het belang van uw organisatie vraagt om een profilering bij relevante beleidsmakers en wetgevers.

Wij adviseren u over de te volgen strategie en het te voeren beleid in Den Haag en Brussel.


4. Uitvoering/lobby

Op basis van de geformuleerde strategie werken wij samen met u aan een plan van aanpak en een heldere formulering van beleidsstandpunten.LINKS

BiD
BonaireCLIENTS

Africa
Airship Holland
Guinee
Jelle
MPI


Home | Copyright 2008 onwards: IAPAC | Legal Notices