Willem Tijssen


PREVIOUS PHOTO NEXT PHOTO

WILLEM TIJSSEN (MEI 2005)

Willem volledig uitgeblust, maar met zijn onmisbare sigaar, rust uit in het enige cafe in een omtrek van 100 km waar je goed gekoelde drank kunt kopen. Het cafe bestaat uit 3 stoelen en een bankje en is onderdeel van het winkeltje van Baoumahun. Van heinde en verre komen de weinige blanken die in de regio in de goudvelden werken, hier hun Star biertje drinken. Een soort 'Last Waterhole'.


Home | Copyright 2004-2005 onwards: EMC-TV | Legal Notices

Webmaster