Washing at Jaguima


Handmatig wassen met zeven (shakers) is een zware job. De 'shakers' kunnen dan ook niet meer dan 1 dag wassen en moeten de volgende dag ander werk verrichten dat minder zwaar is voor de rug.


Home | Copyright 2004-2005 onwards: EMC-TV | Legal Notices

Webmaster