Tantalite Washingplant


PREVIOUS PHOTO NEXT PHOTO

WASHINGPLANT (PA008)

Dit is onze eerste washingplant, een mechanische wasmachine die door een vernuftig mechanisme de 'run of mine' boven in de zeefbakken van onderuit wast waarna de gewassen gravel nogmaals in een handshake wordt nagezeefd. Deze washingplants worden ook gebruikt voor het wassen van diamanten.


Home | Copyright 2004-2005 onwards: EMC-TV | Legal Notices

Webmaster