Gravel digging


Het graven is een zware arbeid en gebeurd met schoppen en houwelen. Een zware machine kan niet in deze gebieden komen want het moeras is veel te drassig. Te zijner tijd zullen we mogelijk speciale graafmachines inzetten maar nu is dat nog te vroeg.


Home | Copyright 2004-2005 onwards: EMC-TV | Legal Notices

Webmaster