Signing Ceremony Sierra Leone


Het tekenen van contracten met de locale Chiefs, Ouderlingen en Landeigenaren is een interessante aangelegenheid. Na het tekenen vindt een ritueel plaats waarbij de doden die in het gebied begraven liggen om medewerking te vragen. Als dat gebeurd is wordt offergeit met rijst gegeten.


Home | Copyright 2004-2005 onwards: EMC-TV | Legal Notices

Webmaster