Signing Ceremony Sierra Leone


Het tekenen van contracten met de locale Chiefs, Ouderlingen en Landeigenaren is een interessante aangelegenheid. Na het tekenen vindt een ritueel plaats waarbij de doden die in het gebied begraven liggen om medewerking te vragen. De burgemeester leidt het ritueel en giet sterke drank op de grond terwijl enkele notabelen hun hand op de fles houden en mee instemmen op de verzoeken van Chief Pa Kowa. Als dat gebeurd is wordt er offergeit met rijst gegeten en flink gedronken van de Wodka en brandewijn.


Home | Copyright 2004-2005 onwards: EMC-TV | Legal Notices

Webmaster