Signing Ceremony Sierra Leone


Het tekenen van contracten met de locale Chiefs, Ouderlingen en Landeigenaren is een interessante aangelegenheid. In plaats van handtekeningen zet men een duimafdruk onder het contract. Het tekenen gaat gepaard met een ritueel om de doden gunstig te stemmen en er worden geiten geofferd en door de bevolking met smaak verorberd.


Home | Copyright 2004-2005 onwards: EMC-TV | Legal Notices

Webmaster