Faranah Guinée


PREVIOUS PHOTO NEXT PHOTO

Faranah was een klein dorp dat eerst Balandougou heette. Faranah heeft haar ontwikkeling te danken aan Sékou Touré, die in het nabij gelegen Sidakoré geboren is. Hij bouwde een vliegveld, een postkantoor, een herberg en een eigen huis. Zijn residentie werd later een museum met cadeau's die hij kreeg van wereldleiders. Faranah is ook de regio waar de oorsprong van de Niger ligt, een van Afrika's grootste rivieren. De bron van de Niger werd in januari 1909 ontdekt door de Franse ondekkingsreiziger A. Chevalier. De bron ligt verscholen in het dichte bos bij de grens met Sierra Leone, een half uur lopen vanaf een zandweg bij Kbikoro, tussen Kissidougou en Forokonia. Volgens overlevering gooiden de Somono vissers die aan de oever van de Niger leven hun pasgeboren kinderen in het water van de rivier en als zij dat overleefden dan waren het echte Somono die in staat zijn om een krokodil bij de staart te pakken, op te binden en op de oever te slepen. Daarom zouden de krodillen hier nog steeds bang zijn voor mensen. Het nabij gelegen Opper Niger Natuurpark is 6.470 km2 groot en is 34 kilometer lang.

Once Faranah was a small village with the name Balandougou and development came due to involvement of Sekou Touré, the first president of Guinea, who was born in nearby Sidakore. He built an airport, a post office, an inn and a private house. His residence became a museum holding gifts he received from world leaders. Faranah is also the region that origins the source of the Niger, one of Africa's largest rivers. It was discovered in January 1909 by the French explorer A. Chevalier. The source is hidden in the dense forest near the border with Sierra Leone half hour walk from one the sandy Kbikoro road between Kissidougou and Forokonia. According to lore of the tribes, Somono fishermen threw their newborn children in the water of the river and if they survived they were real Somono who are capable to catch a crocodile by its tail, bind him and drag him on the banks of the river. Therefore, the crocodiles are still afraid of people. The nearby Upper Niger Conservation Park is 6'470 km2 big and 34 kilometers long.


Home | Copyright ©2000-2009 onwards: WT/africa-afrika.org | Legal Notices

Webmaster