CBC
Caribbean Business Consultancy
Marketing Adviesbureau
Your Caribbean
Connection

Engelse vlag
ENG


PAGES

Home
Wie is
Welkom
Foto's
Contact
E-mail


PROJECTS

Academie
AWARDS
Beeld
DPB
DTB
DVD
Ezone
Festival
Lane Fame
Markt
14de
Warahama
Water

WATER & BONAIRE

Helder water Bonaire Schoon water Bonaire Helder water Bonaire

Bonaire kan en wil een leidende rol spelen bij de mondiale promotie van water.

Water is het hoogste goed voor de mensheid want de mens bestaat hoofdzakelijk uit water. Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Deze eeuw zal de wereld steeds meer geconfronteerd worden met gebrek aan schoon water. De Nederlandse kroonprins Willem Alexander wordt wereldwijd erkend om het kundig Ambassadeurschap waarmee hij dit probleem onder de aandacht van een breed publiek weet te brengen. De Prins werd erelid van de World Commission on Water for the 21st Century en beschermheer van het Global Water Partnership. Recent hield prins Willem-Alexander als deskundige van waterbeheer een toespraak in Kaapstad, op uitnodiging van president Mbeki van Zuid-Afrika. De kroonprins waarschuwde dat de watercrisis groeit maar dat het niet gaat om een tekort aan water maar om een gebrek aan politieke wil en om slecht watermanagement. Dat wordt nog verergerd door de klimaatveranderingen. De prins riep de landen op samen de urgentie te onderkennen en meer geld te steken in water en sanitatie. Bonaire en CBC willen graag de kroonprins ondersteunen met zijn lovenswaardige inspanningen.


De acht rijkste landen (G8) moeten dringend aan de slag om een wereldwijd actieplan te maken om de groeiende watercrisis in de wereld aan te pakken. Vies water is een veel grotere dreiging voor mensen in de ontwikkelingslanden dan gewelddadige conflicten. Jaarlijks sterven 1,8 miljoen kinderen aan diarree door een gebrek aan schoon water en toiletten. Dat staat in het Human Development Report 2006, een van de belangrijkste internationale rapporten over sociale ontwikkeling wereldwijd.

Naast de bijna twee miljoen kinderen die jaarlijks sterven door het drinken van vies water, wordt bijna de helft van de arme bevolking daar op enig moment ziek van. Vrouwen en meisjes worden belemmerd in hun ontwikkeling omdat zij elke dag uren bezig zijn om water te halen. Vuil water zorgt niet alleen voor tal van ziekten maar belemmert ook de armoedebestrijding en de economische groei.

Volgens de UNDP moet Water een mensenrecht worden. Iedereen op deze wereld moet dagelijks 20 liter schoon water krijgen en voor de armen moet dat gratis zijn. Veel arme mensen leven met minder dan 5 liter. Een Amerikaan spoelt alleen al 50 liter water door het toilet weg. Landen moeten minstens 1 procent van het nationaal inkomen aan water en sanitatie besteden. Wereldwijd is jaarlijks 3,4 tot 4 miljard Amerikaanse dollar extra nodig voor steun aan de ontwikkeling van arme landen. Investeringen voor schoon water betalen zich volgens UNDP op lange termijn dubbel en dwars terug. Zo zou elke dollar die wordt gestoken in water en sanitatie 8 dollar opbrengen, omdat dit kosten voor zorg uitspaart en omdat de economische productiviteit stijgt.


Bonaire: Passion for Water


Bonaire beschikt over glashelder en schoon zeewater en heeft het zuiverste drinkwater ter wereld. Dankzij streng toezicht door de overheid en de al meer dan 25 jaar tomeloze inzet van Stinapa, zijn de beschermde kustwateren en de onbeschrijflijke mooie koraalriffen in de afgelopen decennia uitgegroeid tot één van de bekendste duik- en snorkel bestemmingen ter wereld. Het zicht onderwater is vrijwel overal 30 a 50 meter. Het Pekelmeer en het flamingo Goto Meer reservaat zijn aangewezen als watergebied van internationale betekenis volgens de Ramsar-conventie. De Ramsar-conventie (Iran) is een internationale overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels.

De Europese Unie heeft een experimenteel waterzuiveringproject voor Bonaire goedgekeurd en er zijn mogelijkheden om schoonwater bassins aan te leggen waarmee niet alleen Bonaire maar ook de buureilanden in de toekomst van schoon drinkwater voorzien kunnen worden. Wanneer de infrastructuur aanwezig is kunnen op Bonaire ‘water conferenties’, workshops en congressen worden georganiseerd waarmee het eiland zich in een keer op de wereldkaart van congressen kan plaatsen. Dat alleen al verdedigt de vestiging van een ‘Water Coördinatie Centrum’ en een ‘Water Academie’ op Bonaire.

In het kader van ‘natuur behoud/water beheer’ past ook de aanleg van een (Maxima)bos op Groot Bonaire en de mogelijke aanplant van een (Alexander)palmenbos op Klein Bonaire. Bomen zijn belangrijk voor de waterhuishouding en bieden beschutting voor de zon waardoor bijzondere flora kan ontwikkelen. Ecotoerisme en duurzaam toerisme sluiten naadloos aan bij deze aanpak.

Voor sponsoring en ondersteuning e-mail ons op: eecevents@yahoo.com


BELANGRIJKE WATERFEITEN

 • Sinds 1950 heeft de wereldbevolking zich verdubbeld maar is het waterverbruik in zesvoud gestegen.
 • Op deze wijze zal de mens in de komende 20 jaar 40% meer water verbruiken dan zij nu doet.
 • Per dag sterven wereldwijd 6000 mensen door een gebrek aan water.
 • Er wordt verwacht dat het aantal mensen dat in waterarme landen leeft zal stijgen van 500 miljoen nu, naar 3 miljard in 2025.
 • Water (H2O) is een verbinding van twee waterstofatomen een zuurstofatoom.
 • Slechts 0,008% van het water op aarde is geschikt voor consumptie en wordt gewonnen uit meren, rivieren en ondergrondse voorraden.
 • Minstens 90% van het drinkbare water op aarde bevindt zich ondergronds. Deze bron wordt met de dag meer bedreigd door een dramatische afname van de voorraad en toenemende vervuiling.
 • 1,1 Miljard mensen op aarde hebben geen toegang tot veilig drinkwater, dat is ruwweg 1/6 van de wereldbevolking.
 • 2,6 Miljard mensen hebben geen toegang tot deugdelijke sanitaire voorzieningen, dat is ruwweg 40% van de wereldbevolking.
 • 2,2 Miljoen mensen in ontwikkelingslanden, het meeste kinderen, sterven jaarlijks door ziekten als gevolg van gebrek aan veilig drinkwater, gebrek aan deugdelijke sanitaire voorzieningen en door slechte hygiëne.
 • Diaree alleen al is de doodoorzaak bij 1,8 miljoen kinderen onder vijf jaar en dan te weten dat dit in de meeste gevallen voorkomen of behandeld had kunnen worden.
 • Simpelweg handen wassen met zeep kan diaree in ontwikkelingslanden met 40% verminderen.
LINKS

Amsterdam
Aruba
Bonaire
Curaçao
DEZA


CLIENTS

AFA
Afrika
Airship Holland
DPB
DTB
EEC Events
EMC-TV
Guinee
Jelle
Liberia
MRBC
Tami Holding


Home | Copyright ©2006 onwards: CBC | Legal Notices